Toda la información del curso 21/22 en:

Admissió

Portal d'admissióCalendari admissió curs 2021-2022Per a més informació


info@consolacionvila-real.com


Vídeo informatiu del procés d'admissió

Normativa admissió de l'alumnat per al curs 2021-2022
La direcció general de Centres Docents publicarà una resolució per la qual es dicten les instruccions necessàries respecte al procediment d'admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Primària Secundària Obligatòria i Batxillerat, que es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat


Calendari curs 2021-2022:
Desempat 2021/2022:

Així, les dos lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom són EV, mentre que les dos lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom són ÑY. En cas de que l’alumne o alumna no tinga un segon cognom es considerarà que aquest comença per AA.

Cal recordar que s'ha modificat la fórmula per fer-lo encara més just, optant per un sistema de doble lletra en lloc d'una sola.

Les lletres de desempat s'utilitzen en aquells centres educatius on hi haja empats a punts en el barem entre els aspirants. Es prioritzen els alumnes segons la puntuació més gran obtinguda successivament en els 9 criteris establerts. No obstant això, quan hi ha candidats empatats és quan s'utilitza el sistema de lletres per a desempatar en cas que hi haja més sol·licituds que places en eixe centre educatiu.