Toda la información del curso 21/22 en:

Cronología

 Más adelante en castellano. • 1 abril 1867. Apleguen a l'hospital municipal de Vila-real les 4 primeres religioses acompanyades per Maria Rosa Molas.
 • 1 gener 1897. S'obri el col·legi particular del Carrer Major.
 • 1910. S'obri la sucursal del Patronat.
 • 1921. Es forma al Patronat una comunitat independent.
 • Juliol 1936. Va ser confiscat l'edifici del col·legi per la guerra civil.
 • 1 octubre 1938. S'obri un col·legi provisional al carrer Pare Espuig, 48.
 • Maig 1939. Es recupera el col·legi del Carrer Major.  
 • 8 juny 1939. Beneeixen la capella i se celebra la primera Missa.
 • Curs 1939-40. Es reprenen les classes.
 • 18 agost 1943. Es col·loca la primera pedra del col·legi de l'Avinguda Albereda (La Murà).
 • 23 novembre 1948. S'inauguren les classes al col·legi de l'Avinguda Albereda. 
 • Curs 1949-50. S'estableixen els tres primers cursos de Batxillerat.
 • 1956. Deixen les religioses de la Consolació l'hospital municipal, l'Ajuntament permuta l'edifici a les Mares Dominiques.
 • 17, 18, 19 abril  1959. Centenari de la fundació de l'Institut Mares de la Consolació. Es van realitzar celebracions d'acció de gràcies.
 • 14 desembre 1967. Se celebra el centenari de l'aplegada de les primeres Germanes a Vila-real.
 • Curs 1973-1974. El centre està compost d'1 unitat de Jardí d'Infància, 2 unitats de Pàrvuls i 16 unitats d'EGB.
 • Setembre 1974. Es comença el projecte d'un nou col·legi al carrer M. Mª Rosa Molas, les instal·lacions del qual compleixen les condicions necessàries per a impartir las classes d'EGB.
 • 14 octubre 1977. Se celebra la beatificació de la Mare Mª Rosa Molas.
 • Setembre 1980. Trasllat i començament de les classes en el nou col·legi del carrer M. Mª Rosa Molas. El nou centre queda autoritzat per a 4 unitats de Pàrvuls i 16 unitats d'EGB.  
 • Octubre 1983. Comença el moviment COM.  
 • Octubre 1986. El centre passa de ser subvencionat a col·legi concertat per la Conselleria de Cultura i Educació en el nivell d'EGB.  
 • 22 desembre 1988. Se celebra amb una Eucaristia la CANONITZACIÓ de la Beata Mª Rosa Molas.  
 • 10 i 11 juny 1989. Trobada de les APAS dels col·legis de la Consolació en Vila-real. 
 • 5 abril 1993. La Direcció General de Centres aprova el projecte d'obres per a l'autorització de 2 noves unitats de Preescolar i 8 unitats d'ESO.  
 • 1995. Es realitza l'ampliació de l'actual col·legi per a impartir la Reforma del Sistema Educatiu i implantació de l'Ensenyança Secundària Obligatòria (ESO).  
 • 4 setembre 1996. El centre queda compost per 6 unitats de Preescolar, 12 unitats d'Educació Primària i 8 unitats d'ESO.  
 • Curs 1996-1997. S'implanta amb concert educatiu el Primer Curs d'ESO.  
 • Curs 1996-1997. Última promoció d'EGB.  
 • desembre 2000. El col·legi es fa present en Internet amb una pàgina web pròpia.  
 • Gener 2001. Es comença a concertar progressivament l'Educació Preescolar a través de concerts singulars. Aquest procés continua durant els següents cursos fins al curs 2006/07 en el qual el centre queda totalment concertat.  
 • 11 juny 2002. Amb motiu del 125 aniversari de la mort de Sta. Mª Rosa Moles s'estrena l'obra “Sueño sin fin”.  
 • Curs 2002-2003. Es transforma l'Educació Preescolar a 2º Cicle d'Educació Infantil.  
 • 14 desembre 2002. Es beneeix la imatge de Sta. Mª Rosa Molas per a la capella del Col·legi. En la mateixa celebració es presenta un llibre-homenatge sobre la Mare Consolación Cervera.  
 • 28 setembre 2004. El centre rep la certificació de qualitat per BVQI de la ISO 9001:2000. 
 • Curs 2005-2006 - S'autoritza i concerta 1 unitat d'Educació Especial (suport a la integració en Educació Primària).  
 • 9 febrer 2007. Són entregats els Premis "Poble 2007" a la comunitat de religioses de Vila-real i a la Mare General Emilia Sebastià.  
 • 14 novembre 2007. Inici de l'Any Jubilar amb motiu del 150 aniversari de la Fundació de les Germanes de la Consolació. 
 • 14 juny 2008. Marxa commemorativa 150 anys de Consolació pels llocs on han estat presents les Germanes a Vila-real i Eucaristia d'Acció de Gràcies. També celebració dels 140 anys de presència de les Germanes a Vila-real.
 • 1 d'abril de 2017. Celebració dels 150 anys de la presència de les Germanes de la Consolació en Vila-real amb una Eucaristia a l'Arxiprestal i inauguració d'una exposició a l'antic hospital.
 • 3 de novembre de 2017, entrega de la Medalla d'Or de Vila-real a la Congregació de Germanes de la Consolació.

-----


 • 1 abril 1867. Llegan al hospital municipal de Vila-real las 4 primeras religiosas acompañadas por María Rosa Molas. 
 • 1 enero 1897. Se abre el colegio particular de la Calle Mayor. 
 • 1910. Se abre la sucursal del Patronato. 
 • 1921. Se forma en el Patronato una comunidad independiente. 
 • Julio 1936. Fue incautado el edificio del colegio por la guerra civil.
 • 1 octubre 1938. Se abre un colegio provisional en la calle Padre Espuig, 48.
 • Mayo 1939. Se recupera el colegio de la Calle Mayor. 
 • 8 junio 1939. Bendicen la capilla y se celebra la 1ª Misa. 
 • Curso 1939-40. Se reanudan las clases. 
 • 18 agosto 1943. Se coloca la primera piedra del colegio de la Av. Alameda (La Murá). 
 • 23 noviembre 1948. Se inauguran las clases en el colegio de la Av. Alameda. 
 • Curso 1949-50. Se establecen los tres primeros cursos de Bachiller. 
 • 1956. Dejan las religiosas de la Consolación el hospital municipal, el Ayuntamiento permuta dicho edificio a las Madres Dominicas. 
 • 17,18,19 abril 1959. Centenario de la fundación del Instituto Madres de la Consolación. Se celebró un solemne triduo de acción de gracias. 
 • 14 diciembre 1967. Se celebra el centenario de la llegada de las primeras Hermanas a Vila-real.
 • Curso 1973/1974. El centro está compuesto de 1 unidad de Jardín de Infancia, 2 unidades de Párvulos y 16 unidades de EGB. 
 • Septiembre 1974. Se comienza el proyecto de un nuevo colegio en la calle M. Mª Rosa Molas, cuyas instalaciones cumplan los requisitos exigidos para impartir las clases de EGB. 
 • 14 octubre 1977. Se celebra la beatificación de Madre Mª Rosa Molas. 
 • Septiembre 1980. Se traslada y dan comienzo las clases en el nuevo colegio de la Calle M. Mª Rosa Molas. El nuevo centro queda autorizado para 4 unidades de Párvulos y 16 unidades de EGB. 
 • Octubre 1983. Empieza el movimiento COM. 
 • Octubre 1986. El centro pasa de ser subvencionado a colegio concertado por la Conselleria de Cultura i Educació en el nivel de EGB. 
 • 22 diciembre 1988. Se celebra con una Eucaristía la CANONIZACIÓN de la Beata Mª Rosa Molas. 
 • 10 y 11 junio 1989. Encuentro de las APAS de los Colegios de España en Vila-real.
 • 5 abril 1993. La Dirección General de Centros aprueba el proyecto de obras para la autorización de 2 nuevas unidades de Preescolar y 8 unidades de ESO. 
 • 1995. Se realiza la ampliación del actual colegio para impartir la Reforma del Sistema Educativo e implantación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). 
 • 4 septiembre 1996. El centro queda compuesto por 6 unidades de Preescolar, 12 unidades de Educación Primaria y 8 unidades de ESO. 
 • Curso 1996-1997. Se implanta con concierto educativo el Primer Curso de ESO. 
 • Curso 1996-1997. Última promoción de EGB. 
 • Diciembre 2000. El colegio se hace presente en Internet con una página web propia. 
 • Enero 2001. Se empieza a concertar progresivamente la Educación Preescolar a través de Conciertos Singulares. Este proceso continúa durante los siguientes cursos hasta el curso 2006/07 en el cual el centro queda totalmente concertado. 
 • 11 junio 2002. Con motivo del 125 aniversario de la muerte de Sta. Mª Rosa Molas se estrena la obra “Sueño sin fin”. 
 • Curso 2002-2003. Se transforma la Educación Preescolar a 2º Ciclo de Educación Infantil. 
 • 14 diciembre 2002. Se bendice la imagen de Sta. Mª Rosa Molas para la capilla del Colegio. En la misma celebración se presenta un libro-homenaje sobre la Madre Consolación Cervera. 
 • 28 septiembre 2004. El centro recibe la certificación de calidad por BVQI de la ISO 9001:2000. Curso 2005-2006 - Se autoriza y concierta 1 unidad de Educación Especial (apoyo a la integración en Educación Primaria). 
 • 9 febrero 2007. Son entregados los Premios "Poble 2007" a la comunidad de religiosas de Vila-real y a la Madre General Emilia Sebastià. 
 • 14 noviembre 2007. Inicio del Año Jubilar con motivo del 150 aniversario de la Fundación de las Hermanas de la Consolación. 
 • 14 junio 2008. Marcha conmemorativa 150 años de Consolación por los lugares donde han estado presentes las Hermanas en Vila-real y Eucaristía de Acción de Gracias. También celebración de los 140 años de presencia de las Hermanas en Vila-real.
 • 1 de abril de 2017. Celebración de los 150 años de la presencia de las Hnas. de la Consolación en Vila-real con una Eucaristía en la Arciprestal e inauguración de una exposición en el antiguo hospital.
 • 3 de noviembre de 2017, entrega de la Medalla de Oro de Vila-real a la Congregación de Hnas. de la Consolación.