Toda la información del curso 21/22 en:

María Rosa Molas

Más adelante en castellano.
---------
Qui és María Rosa Molas?

Naix a Reus (Tarragona) el 24 de març de 1815, a la nit del Dijous al Divendres Sant. L'endemà li imposen a la pila baptismal els noms de Rosa Francisca María de los Dolores. A casa li diran Dolores o amb el diminutiu català de Doloretes. És la xicoteta de cinc germans. Els seus pares - Josep Molas i Maria Vallvé -, han format una llar robustament cristiana, on la vida de fe es conjuga amb l'honradesa i el treball personal. 

Entre aquesta llar i l'escola transcorre la seva infància i adolescència. Primer en un col·legi de senyoretes i després en l'acreditada Escola del senyor Marià Rius i Vall-llebrera. Als setze anys sent la crida de Déu: vol "consagrar-se totalment al Senyor i al consol i alleugeriment del necessitat". La negativa paterna li obliga esperar. 

El 6 de gener de 1841 ingressa en la corporació de Caritat de Reus, on va estar per espai de setze anys fins que, en 1857, veient l'anòmala situació en què es troba la seva corporació, dóna el pas de la fundació de les Germanes de la Mare de Déu de la Consolació. Obri dèsset cases, entre hospitals, centres de beneficència i col·legis, en La Plana de Castelló i el Camp de Tarragona. L'11 de juny de 1876, festivitat de la Santíssima Trinitat, mor a Tortosa amb fama de santedat. I l'11 de desembre de 1988 és canonitzada per Joan Pau II.


Com era María Rosa Molas?

Els qui la van tractar assenyalen el talent amb què Déu la va dotar. Ja de xiqueta, es va distingir entre les seves companyes de col·legi per la seva aplicació i talent, pel seu "preclar i vast enginy". De major la qualifiquen de "enteniment claríssim", de "maduresa i judici", de "talent avantatjat i grans dots de govern".

Va tindre una cultura general bona, en la seva època, per a una dona. Va treure en 1852 el títol de mestra en la Normal de Tarragona. Podem mesurar, a jutjar pels exàmens per a l'obtenció del títol, el que va aprendre en els llibres, però no tot el que va aprofundir en la gran escola de la vida: la llar, la convivència amb les Germanes, el contacte amb els homes que sofreixen i amb les alumnes, el que va captar a través de la seva mirada observadora, el que li va ensenyar Déu en el silenci de l'oració.

María Rosa no és escriptora. És dona d'acció i no de ploma, però quan escriu, la seva expressió és directa, sòbria en paraules -com a bona catalana- i amb una sintaxi que la delata com persona decidida, sencera, que sap el que vol i ho manifesta sense voltes. En les seves cartes deixa traslluir una ànima serena, un criteri equilibrat que conjuga, en alguns moments, amb una gran força d'expressió.

Posseeix, a més, una bona intuïció psicològica, una enorme habilitat per a relacionar i comprendre situacions i un gran sentit comú. És dona observadora i de sentit pràctic. Conjuga la recta independència de criteri amb aqueixa agilitat mental, prerrogativa de pocs, per a saber-se plegar al que és millor i supera el seu propi criteri.

En María Rosa hi ha unitat interior, unitat de propòsit i d'ideal, de constància i d'acció que orienten la seva vida. La seva actuació exterior -pensem en ella com a educadora- és el desenvolupament natural i sobrenatural d'uns principis interns, d'uns valors sobrenaturals i d'un carisma especial. A ells subordinarà tot.

Destaca en ella una indestructible fermesa de voluntat -encarnació del seny català-, una integritat poc comuna i un domini de si mateixa. Exerceix influència i té prestigi. La seva fibra temperamental, encaixa plenament entre la fortalesa i la tendresa. Encoratja i anima. Infon veneració i confiança. Intueix, comprèn, s'entrega. Té un gran cor que està enamorat de Déu -"per a Ella sobretot és Déu"- i enamorada de l'home, en qui veu "al mateix Jesucrist". Dona i mare. Traços clars i equilibri just. Tot un caràcter. Una dona i santa, així podia ser l'educadora ideal. Podia ser i ho va ser.Mare Mª Esperanza Casaus
---------


Pulsa play para escuchar la música. (o pincha aquí)


¿Quién es Mª Rosa Molas?


         Nace en Reus (Tarragona) el 24 de marzo de 1815, en la noche del Jueves al Viernes Santo. Al día siguiente le imponen en la pila bautismal los nombres de Rosa Francisca María de los Dolores. En casa la llamarán Dolores o con el diminutivo catalán de Doloretes. Es la pequeña de cinco hermanos. Sus padres - José Molas y María Vallvé -, han formado un hogar reciamente cristiano, donde la vida de fe se conjuga con la honradez y el trabajo personal.


Entre este hogar y la escuela transcurre su niñez y adolescencia. Primero en un colegio de señoritas y después en la acreditada Escuela de Don Mariano Rius y Vall-llebrera. A los dieciséis años siente la llamada de Dios: quiere "consagrarse totalmente al Señor y al consuelo y alivio del necesitado". La negativa paterna le obliga a esperar.

El 6 de enero de 1841 ingresa en la Corporación de Caridad de Reus, donde permanece por espacio de dieciséis años hasta que, en 1857, viendo la anómala situación en que se halla su Corporación, da el paso de la fundación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación.

Abre diecisiete casas, entre hospitales, centros de beneficencia y colegios, en La Plana de Castellón y el Campo de Tarragona. El 11 de junio de 1876, festividad de la Santísima Trinidad, muere en Tortosa con fama de santidad. Y el 11 de diciembre de 1988 es canonizada por Juan Pablo II.
 

¿Cómo era Mª Rosa Molas?

         Quienes la trataron señalan el talento con que Dios la dotó. Ya de niña, se distinguió entre sus compañeras de colegio por su aplicación y talento, por su "preclaro y vasto ingenio". De mayor la califican de "entendimiento clarísimo", de "madurez y juicio", de "talento aventajado y grandes dotes de gobierno".


Tuvo una cultural general buena, en su época, para una mujer. Sacó en 1852 el título de maestra en la Normal de Tarragona. Podemos medir, a juzgar por los exámenes para la obtención del título, lo que aprendió en los libros, pero no todo lo que profundizó en la gran escuela de la vida: el hogar, la convivencia con las Hermanas, el contacto con los hombres que sufren y con las alumnas, lo que captó a través de su mirada observadora, lo que le enseñó Dios en el silencio de la oración.

María Rosa no es escritora. Es mujer de acción y no de pluma, pero cuando escribe, su expresión es directa, sobria en palabras -como buena catalana- y con una sintaxis que la delata como persona decidida, entera, que sabe lo que quiere y lo manifiesta sin rodeos- En sus cartas deja traslucir una alma serena, un criterio equilibrado que conjuga, en algunos momentos, con una gran fuerza de expresión.

Posee, además, una buena intuición psicológica, una enorme habilidad para relacionar y comprender situaciones y un gran sentido común. Es mujer observadora y de sentido práctico. Conjuga la recta independencia de criterio con esa agilidad mental, prerrogativa de pocos, para saberse plegar a lo que es mejor y supera su propio criterio.

Hay en María Rosa unidad interior, unidad de propósito y de ideal, de constancia y de acción que orientan su vida. Su actuación exterior -pensamos en ella como educadora- es el desarrollo natural y sobrenatural de unos principios internos, de unos valores sobrenaturales y de un carisma especial. A ellos subordinará todo.

Destaca en ella una inquebrantable firmeza de voluntad -encarnación del "seny" catalán-, una integridad poco común y un dominio de sí misma. Ejerce influencia y tiene prestigio. Su fibra temperamental, plenamente encajable entre la fortaleza y la ternura. Alienta y anima. Infunde veneración y confianza. Intuye, comprende, se entrega, Tiene un gran corazón que está enamorado de Dios -"para Ella sobre todo es Dios"- y enamorada del hombre, en quien ve "al mismo Jesucristo". Mujer y madre. Rasgos claros y equilibrio justo. Todo un carácter. Una mujer y santa así podía ser la educadora ideal. Podía ser y lo fue.Madre Mª Esperanza Casaus